kj산악회 즐겨찾기

today : 813

Total : 5,920,341  ≪ prev next ≫   
두타산&청옥산(22/6/25_토)

(삼척 두타산+청옥산 & 동해 베틀바위)

1.산행일자 : 22/6/25(토)
2.산행코스 :
 1코스) 베틀바위 산성길 (환종주)
 2코스) 댓재~두타산~두타산성~무릉계곡
 3코스) 댓재~두타산~청옥산~학등~무릉계곡 [동행]
3.산행시간(3코스) : 1000~1730 [7:30 소요]

4.산행거리 : 9.1~20.0km 

  

     

 

 

 

 

 

여기를 클릭해
 주세요.
TOTAL: 9288   PAGE: 1/774